Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Udostępnianie informacji publicznej

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.
Dostęp do informacji publicznej
INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYM UDOSTĘPNIANE SĄ INFORMACJE PUBLICZNE


1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem.
2. Na zapytanie ustne, w sytuacji konieczności udzielenia odpowiedzi pisemnej - zapytanie powinno być spisane i potwierdzone przez wnoszącego i przyjmującego.
3. Na zapytanie ustne nie mogą być udostępnione informacje w żądanej formie. Udostępnienie określonej formy powinno być wskazane w pisemnym wniosku.
4. Na wniosek pisemny udzielana jest odpowiedź na piśmie. W przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje zlozenie odwolania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.
5. Żądanie informacji jest bezplatne. Opłacie podlega pokrycie kosztów zwiazanych ze sposobem udostępnienia lub przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Ustalone są następujące wysokości opłat:

a) za sporządzenie kopii lub wydruk dokumentów lub danych - 0,20 zł od jednej strony, obowiązek uiszczania opłaty powstaje, jeżeli koszt informacji przekracza 3,00 zł (15 stron)
b) przygotowanie informacji na nośniku elektronicznym:
- dyskietce -1,00 zł od jednej sztuki
- CD-ROM - 3,00 zł od sztuki

6. Jeżeli informacje są ogólnie dostępne lub publikowane np. w internecie, Dzienniku Urzędowym - nie podlegają udostępnieniu na indywidualne zapytanie.
7. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej zgłoszone w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej nie podlegają opłacie skarbowej.
8. Wniosek pisemny o udostepnienie informacji publicznej można przesłać pocztą tradycyjną na adres urzędu, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: grojec@grojec.pl lub faxem (48) 665 11 47.
9. Prawo do informacji podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach:
o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych, o tajemnicy przedsiębiorcy.

Podstrony:

Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Anna Matyjas
Wprowadził:Nieznany, data: 05.06.2003 r., godz. 16.14
Ostatnia aktualizacja:Iwona Jakubisiak, data: 19.07.2013 r., godz. 08.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.07.2013 r., godz. 08.57Iwona JakubisiakEdycja strony
07.11.2012 r., godz. 09.17NieznanyEdycja strony
07.11.2012 r., godz. 08.51NieznanyEdycja strony
05.11.2012 r., godz. 11.04NieznanyEdycja strony
05.11.2012 r., godz. 10.48NieznanyEdycja strony
12.07.2012 r., godz. 09.30NieznanyEdycja strony
05.06.2003 r., godz. 16.14NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 21690 razy.