Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zakończonych zamówień publicznych

(przetargi zostały rozstrzygnięte)
Ustawienia

Ostatnie 10 zamówień (wg. daty ogłoszenia)

Dostawa kruszywa do bazy Obwodu Drogowego w Odrzywołku w łącznej ilości 1300 tonDostawa emulsji asfaltowej kationowej szybko rozpadowej C65 B3 PU/RC w ilości 100 ton.Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych z użyciem remonterów przy zastosowaniu grysów i emulsji na terenie powiatu grójeckiego.Dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego będącego w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu z siedzibą w Odrzywołku.BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU GRÓJECKIEGODostawa energii elektrycznej dla Powiatu Grójeckiego i jego jednostek organizacyjnych w terminie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Grójeckiego."Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszPrzebudowa drogi powiatowej nr 1657 W Wola Boglewska – Murowanka w miejscowości Gołębiów na odcinku od km 5+300 do km 6+300 o długości 1000,00 mb.Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Grójcu.

Strona oglądana: 43357 razy.