Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zakończonych zamówień publicznych

(przetargi zostały rozstrzygnięte)
Ustawienia

Ostatnie 10 zamówień (wg. daty ogłoszenia)

Wykonanie dokumentacji projektowej do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1624W Mogielnica - Błędów Etap I oraz drogi powiatowej nr 1620W Wilków – PopoWykonanie dokumentacji projektowej do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1687W Różanna – Żdżarki przez wieś Prosna na odcinku od km 0+850 do km 1+950 oWykonanie projektu budowlano – wykonawczego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej „Przebudowa drogi powiatowej nr 1687W Różanna – Żdżarki”Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1624W Mogielnica Błędów oraz 1620W Wilków – Popowice Etap I, Etap IIPowiatowy Zarząd Dróg w Grójcu z siedzibą w Odrzywołku: Dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego będącego w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w GrójcuRemont drogi powiatowej nr 1667 W WOLA BOGLEWSKA - PALCZEW Zakres robót: odcinek Wrociszew - Palczew o długości 700,00 mbŚwiadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Grójcu.Dostawa artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej ,,Pod Topolami” w Lesznowoli.ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE 2017 - 2018 NA OBSZARZE POWIATU GRÓJECKIEGOPrzebudowa drogi powiatowej nr 1694 W Nowe Miasto - Ulów w miejscowości Waliska na odcinku długości 700,00 mb.

Strona oglądana: 40234 razy.