Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zakończonych zamówień publicznych

(przetargi zostały rozstrzygnięte)
Ustawienia

Ostatnie 10 zamówień (wg. daty ogłoszenia)

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych z użyciem remonterów przy zastosowaniu grysów i emulsji na terenie powiatu grójeckiego.Przebudowa drogi powiatowej nr 1602 W Wilczoruda –Michrów i drogi powiatowej nr 1601 W Pniewy – Rembertów.Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1624W Mogielnica Błędów ETAP I oraz 1620W Wilków – Popowice Etap II”Wykonanie projektu budowlano–wykonawczego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1687W Różanna – Żdżarki”.Wykonanie dokumentacji projektowej do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1624W Mogielnica - Błędów Etap I oraz drogi powiatowej nr 1620W Wilków – PopoWykonanie dokumentacji projektowej do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1687W Różanna – Żdżarki przez wieś Prosna na odcinku od km 0+850 do km 1+950 o„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania do pracowni szkolnych” w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XRemont drogi powiatowej nr 1104 W Falęcice – Nowe Miasto. Zakres robót: odcinek o długości 650,00 mb, msc. Nowe Miasto ul. Ogrodowa.Przebudowa drogi powiatowej nr 1104W Falęcice – Nowe Miasto poprzez budowę chodnika przez wieś Dębnowola. Zakres robót odcinek o długości 1100,00 mbWykonanie projektu budowlano – wykonawczego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi Powiatowej nr 1604W Szczęsna – Rożce Etap II”

Strona oglądana: 40862 razy.