Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Rok 2012


Podstrony:
 • Informacja Starosty
  Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektów
 • Informacja Starosty
  w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • Informacja Starosty
  dotyczy: rokowania na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grójcu przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 13.
 • Informacja Starosty
  dotyczy zbycia nieruchomości gruntowych w Nowej Wsi gmina Warka w drodze rokowań.
 • Informacja Starosty
  dotyczy wszczęcia postępowania aministracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • Informacja Starosty
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • Informacja Starosty
  dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • Informacja Starosty
  dotyczy: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • Informacja Starosty
  dotyczy wprowadzenia Czasowej Organizacji Ruchu na terenie miasta Grójec.
 • Informacja Starosty
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • Informacja Starosty
  dot. rokowania na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grójcu przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 13.
 • Informacja Starosty
  dotyczy zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w Skurowie, gm. Grójec
 • Informacja Starosty
  dotyczy: wydania decyzji Nr 589/2012 z dnia 05.06.2012r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej Podole - Głuchów od km 0+000,00 do km 0+511,95 i od km 0+000,00 do km 0+336,70 gm. Grójec.
 • Informacja Starosty
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • Informacja Starosty
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • Informacja Starosty
  dot. wydania decyzji Nr 690/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Zdrojowej w Grójcu na odcinku od ul. Uroczej od km 0+000,00 do granic miasta do km 0+889,82 wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej w jednostce ewidencyjnej Grójec.
 • Informacja Starosty
  dot. przystąpienia do modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie: Gminy Goszczyn, Gminy Mogielnica – obszar wiejski i Gminy Pniewy.
 • Informacja Starosty
  dot. przystąpienia do modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie: części Gminy Warka, obiekt nr 5, obręby: Brzezinki, Kazimierków, Krześniaków, Lechanice, Grzegorzewice (po połaczeniu obrębów Nowe Grzegorzewice i Stare Grzegorzewice), Wichradz, Nowa Wieś
 • Informacja Starosty
  dot. przystąpienia do modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie: części Gminy Warka, obiekt nr 6, obręby: Budy Opożdżewskie, Gucin, Nowe Biskupice, Opożdżew, Palczew, Palczew-Parcela, Stare Biskupice, Wola Palczewska, Wrociszew, Zastruże, Oskardów.
 • Informacja Starosty
  Zarząd Powiatu Grójeckiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Nowej Wsi gm. Warka
 • Informacja Starosty
  Zarząd Powiatu Grójeckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Nowej Wsi gm. Warka.
 • Informacja Starosty
  dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • Informacja Starosty
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 • Informacja Starosty
  dot. sprzedaży środków trwałych
 • Informacja Starosty
  dotyyczy: ogłoszenia przez Zarząd Powiatu Grójeckiego II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Nowej Wsi gm. Warka
 • Informacja Starosty
  dotyczy: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grójcu przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 13.
 • Informacja Starosty
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • Informacja Starosty
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • Informacja Starosty
  dot. wydania decyzji Nr 1205/2012 z dnia 26 października 2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Cmentarnej oraz budowie ulicy od ulicy Cmentarnej do ulicy Ledóchowskiego wraz z ciągiem rowerowym, przepustem, odwodnieniem, oświetleniem i zjazdami.
 • Informacja Starosty
  dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • Informacja Starosty
  dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • Informacja Starosty
  dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Podmiot publikujący:brak danych
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 03.02.2012 r., godz. 14.59
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.02.2012 r., godz. 14.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.02.2012 r., godz. 14.59Nieznanydata

Strona oglądana: 4517 razy.