Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Konserwacja zabytków ruchomych ze zbiorów Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce - oprawa grafik i map.

Grójec, 20 lipca 2012 r.


Zaproszenie do składania ofert

Starostwo Powiatowe w Grójcu zaprasza do składania ofert w postępowaniu do 14 000 euro, którego przedmiotem jest Konserwacja zabytków ruchomych ze zbiorów Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce - oprawa grafik i map.


I. Warunki składania ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, tj.:
Starostwo Powiatowe w Grójcu, ul. Piłsudskiego 59, 05 – 600 Grójec, drogą elektroniczną na skrzynkę pocztową starostwo@grojec.pl lub faksem na numer 048 665 11 47 do dnia 25 lipca 2012 r., do godz. 12.00.
2. Kryteriami oceny oferty są: cena ofertowa – 100 %
3. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik.
4. Zamawiający w ciągu 7 dni – od wyboru najkorzystniejszej oferty – podpisze umowę na realizację usługi.
5. Termin wykonania zamówienia: 30 września 2012 r.
6. Osoba do kontaktu: p.o. dyrektor Muzeum im. K. Pułaskiego - Janusz Kreczmański – tel. 048 667 22 67


Z poważaniem

Załączniki:
– wykaz zabytków przeznaczonych do oprawy wraz z dokumentacją fotograficzną.
- warunki transportu i przechowywania zabytków
- protokół zdawczo-odbiorczy
- opis przedmiotu zamówienia
– wzór oferty


Podmiot publikujący:brak danych
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 20.07.2012 r., godz. 14.05
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 20.07.2012 r., godz. 14.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.07.2012 r., godz. 14.05Adam PodemskiData

Strona oglądana: 1657 razy.