Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

INFORMACJA STAROSTY GRÓJECKIEGO

Decyzja o pozwoleniu na budowę dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Małgorzaty z siedzibą we Wrociszewie na rozbudowę cmentarza.
Grójec, dnia 07.07.2005r.


BiA-III-7351 /1095/2005INFORMACJA
STAROSTY GRÓJECKIEGO


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 9 lipca 2000r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 z 2000r.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Grójcu zamieszczona została decyzja o pozwoleniu na budowę dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Małgorzaty z siedzibą we Wrociszewie, 05-660 Warka – o wydanie pozwolenia na budowę – rozbudowę cmentarza grzebalnego na działkach o nr ewid. 78, 90 poł. w miejscowości Wrociszew, gm. Warka.

Uwagi i wnioski w sprawie można składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Grójcu, ul. J. Piłsudskiego 59 pokój nr 2 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszej informacji.

Z publicznie dostępnym wykazem można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Grójcu, ul. Laskowa 26, pokój 24 w godzinach: poniedziałek 8,00 - 16,00 i w pozostałe dni robocze 7,30 - 15,30.


Podmiot publikujący:brak danych
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 08.07.2005 r., godz. 13.40
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 08.07.2005 r., godz. 13.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.07.2005 r., godz. 13.40NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2999 razy.