Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zaproszenie do konsulatacji

Zarządu Powiatu Grójeckiego zaprasza Zainteresowane organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( Dz. U. z 2014r., poz. 1118) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji i projektu: „ Program współpracy Powiatu Grójeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2019”
Grójec, dn. 20 listopada 2014 r.


Zarządu Powiatu Grójeckiego zaprasza
Zainteresowane organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( Dz. U. z 2014r., poz. 1118) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji i projektu:
„ Program współpracy Powiatu Grójeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2019”
Program stanowi podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi. W programie wskazane są cele, zasady i formy współpracy Powiatu Grójeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz priorytetowe obszary zadań publicznych, które będą realizowane w latach 2015-2019 przy współudziale podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

Opinie i uwagi można zgłaszać w terminie:
Od dnia 21 listopada do dnia 5 grudnia 2014r.

Treść programu oraz formularz do zgłaszania uwag znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://bip.grójec.pl ( zakładka Organizacje Pozarządowe) i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grójcu, ul. Piłsudskiego 59 oraz w Wydziale Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Grójcu pokój nr 38.
Pytania dotyczące procesu konsultacji prosimy kierować do Pełnomocnika d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi pod numerem telefonu (48) 664-37-94.

Wypełnione formularze należy składać lub przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia 2014r.na

adres poczty elektronicznej: malgorzata.czerwinska@grojec.pl
Numer faksu: (48) 664-37-94
Adres: Starostwo Powiatowe w Grójcu, 05-600 Grójec, ul. Piłsudskiego 59 – z dopiskiem „ Pełnomocnik d. s. współpracy z organizacjami pozarządowymi”


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Starosta Grójecki - Marian Górski
Wprowadził:Nieznany, data: 21.11.2014 r., godz. 16.14
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 21.11.2014 r., godz. 16.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.11.2014 r., godz. 16.15NieznanyEdycja strony
21.11.2014 r., godz. 16.14NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2112 razy.