Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

INFORMACJA STAROSTY GRÓJECKIEGO

wniosek firmy „Polkomtel” S.A. Warszawa Al. Jerozolimskie 81 – o wydanie pozwolenia na budowę - stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z kontenerem i zasilaniem energetycznym BT-1 0661 „Głuchów” na działce o nr ewid. 247/3 poł. w miejscowości Głuchów gm. Grójec.
Grójec, dnia 02.08.2005r.


BiA-VII-7351 /642/ 2005INFORMACJA
STAROSTY GRÓJECKIEGO


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 9 lipca 2000r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 z 2000r.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Grójcu zamieszczony został wniosek firmy „Polkomtel” S.A. Warszawa Al. Jerozolimskie 81 – o wydanie pozwolenia na budowę - stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z kontenerem i zasilaniem energetycznym BT-1 0661 „Głuchów” na działce o nr ewid. 247/3 poł. w miejscowości Głuchów gm. Grójec.

Uwagi i wnioski w sprawie można składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Grójcu, ul. J. Piłsudskiego 59 pokój nr 2 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszej informacji.

Z publicznie dostępnym wykazem można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Grójcu, ul. Laskowa 26, pokój 24 w godzinach: poniedziałek 8.00 – 16.00 i w pozostałe dni robocze 7.30 – 15.30.


Podmiot publikujący:brak danych
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 03.08.2005 r., godz. 08.12
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.08.2005 r., godz. 08.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.08.2005 r., godz. 08.12NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3062 razy.