Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Uchwała Nr XXXIV/ 204/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Grójeckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grójecki oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków .
Na podstawie art.4 ust.1 pkt.6 i pkt.19 , art. 12 ust. 11, art.40 ust.1 i art.42 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013r poz. 595) oraz art.15 ust. 1 pkt.6 i ust2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r
o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2011r Nr 5 poz.13 z późń.zm.) i art.3 ust.6 i ust. 7 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 kwietnia 2012r w sprawie rozkładu jazdy (Dz. U. z 2012r poz.451) Rada Powiatu w Grójcu uchwala , co następuje :§ 1


Określa się przystanki komunikacyjne zlokalizowane na terenie Powiatu Grójeckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grójecki udostępnione dla operatorów i przewoźników zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały .§ 2


Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych , o których mowa w treści §1 o treści stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.§ 3


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Podmiot publikujący:brak danych
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Anna Kasprzyk, data: 23.11.2016 r., godz. 11.05
Ostatnia aktualizacja:Anna Kasprzyk, data: 23.11.2016 r., godz. 11.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.11.2016 r., godz. 11.05Anna KasprzykDodanie strony

Strona oglądana: 1146 razy.