Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Rok 2017


Podstrony:
 • Uchwała Nr 20/2017 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 31 marca 2017r.
  w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2016
 • Uchwała Rady Powiatu Grójeckiego Nr XLV/270/2017 z dnia 24 listopada 2017r.
  w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.
 • Uchwała Rady Powiatu Grójeckiego Nr XLV/276/2017 z dnia 24 listopada 2017r.
  w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 • Uchwała Rady Powiatu Grójeckiego Nr XLV/281/2017 z dnia 24 listopada 2017r.
  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia w Jurkach w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach.
 • Uchwała Rady Powiatu Grójeckiego Nr XLV/282/2017 z dnia 24 listopada 2017r.
  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Świętego Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia w Nowym Mieście nad Pilicą w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Świętego Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą.
 • Uchwała Rady Powiatu Grójeckiego Nr XLV/283/2017 z dnia 24 listopada 2017r.
  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia w Grójcu w Zespole Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu.
 • Uchwała Rady Powiatu Grójeckiego Nr XLV/284/2017 z dnia 24 listopada 2017r.
  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec-Grójec w Grójcu w Branżową Szkołę I Stopnia w Grójcu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec-Grójec w Grójcu.
 • Uchwała Rady Powiatu Grójeckiego Nr XLV/285/2017 z dnia 24 listopada 2017r.
  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Jasieńcu w Branżową Szkołę I Stopnia w Jasieńcu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Jasieńcu.
 • Uchwała Rady Powiatu Grójeckiego Nr XLV/286/2017 z dnia 24 listopada 2017r.
  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi w Branżową Szkołę I Stopnia im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.
 • Uchwała Rady Powiatu Grójeckiego Nr XLV/287/2017 z dnia 24 listopada 2017r.
  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Branżową Szkołę I Stopnia w Warce w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce.
 • Uchwała Rady Powiatu Grójeckiego Nr XLV/288/2017 z dnia 24 listopada 2017r.
  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Zespole Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Grójcu, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe, w Zespole Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego -w Grójcu.
 • Uchwała Rady Powiatu Grójeckiego Nr XLV/289/2017 z dnia 24 listopada 2017r.
  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Jurkach, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach.
 • Uchwała Rady Powiatu Grójeckiego Nr XLV/290/2017 z dnia 24 listopada 2017r.
  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Nowym Mieście nad Pilicą o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą.
 • Uchwała Rady Powiatu Grójeckiego Nr XLV/291/2017 z dnia 24 listopada 2017r.
  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Jurkach w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Jurkach w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach.
 • Uchwała Rady Powiatu Grójeckiego Nr XLV/292/2017 z dnia 24 listopada 2017r.
  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście nad Pilicą w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Świętego Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Nowym Mieście nad Pilicą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą.
 • Uchwała Rady Powiatu Grójeckiego Nr XLV/293/2017 z dnia 24 listopada 2017r.
  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Grójcu z Filią Nr 1 w Bądkowie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Grójcu i Filią Nr 2 w Nowej Wsi Szkoły Podstawowej Specjalnej w Grójcu w Zespole Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Grójcu z Filią Nr 1 w Bądkowie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Grójcu i Filią Nr 2 w Nowej Wsi Szkoły Podstawowej Specjalnej w Grójcu w Zespole Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu.
 • Uchwała Rady Powiatu Grójeckiego Nr XLV/294/2017 z dnia 24 listopada 2017r.
  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi w Szkołę Policealną im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo Oświatowe, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

Podmiot publikujący:brak danych
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Małgorzata Woźniak, data: 05.04.2017 r., godz. 12.27
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Woźniak, data: 05.04.2017 r., godz. 12.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.04.2017 r., godz. 12.27Małgorzata WoźniakDodanie strony

Strona oglądana: 404 razy.