Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Rok 2018


Podstrony:
 • Starosta Grójecki OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grójcu przy ul. Laskowej.
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym
  Zarząd Powiatu Grójeckiego, działając na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121) oraz §3, §4, §6 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 j.t.) ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości składającej się z działek 17/3 i 18, położonej w Nowej Wsi gmina Warka o łącznej powierzchni 3,5025 ha, stanowiącej własność Powiatu Grójeckiego.
 • Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym
  Zarząd Powiatu Grójeckiego, działając na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121) oraz §3, §4, §6 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 j.t.) ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Grójeckiego, tj. lokali położonych w budynku przy ul. Mogielnickiej 28C w Grójcu, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 1428/79 o pow. 0,0164 ha oraz 1428/81 o pow. 0,1447 ha.
 • OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA NAJEM GARAŻY
  ul. Piłsudskiego 59b w Grójcu.
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym
  na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 527/6 o powierzchni 0,0521 ha, położonej w Warce przy ul. Fabrycznej.
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym
  na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 3 w budynku położonym w Nowej Wsi 38/31 gmina Warka o powierzchni 53,75 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 14,17 m2 oraz z udziałem wynoszącym 6792/71551 części we współwłasności nieruchomości wspólnej obejmującej wspólne części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli oraz udziałem w prawie własności działki nr 115/38.

Podmiot publikujący:brak danych
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Małgorzata Woźniak, data: 12.12.2017 r., godz. 15.24
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Woźniak, data: 12.12.2017 r., godz. 15.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.12.2017 r., godz. 15.24Małgorzata WoźniakDodanie strony

Strona oglądana: 494 razy.