Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Informacje paszportowe

W dniu 17 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o dokumentach paszportowych. Najważniejsza zmiana przepisów dotyczy zmiany właściwości wydawania paszportów i paszportów tymczasowych.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy paszporty i paszporty tymczasowe w Rzeczpospolitej polskiej wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą – konsul. Oznacza to, iż obywatele polscy mogą występować o paszport lub paszport tymczasowy niezależnie od miejsca zamieszkania tj. do dowolnego organu paszportowego.

Ponadto zmiana ustawy umożliwia obywatelom ubieganie się o wydanie paszportu tymczasowego w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową
(np. nieplanowana podróż służbowa).

Zmianie uległy także przepisy dotyczące właściwości organów paszportowych w sprawach o unieważnienie dokumentów paszportowych. Zgodnie z art. 43 ust. 2 paszporty i paszporty tymczasowe w Rzeczypospolitej Polskiej unieważnia wojewoda właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały lub czasowy osoby posiadającej dokument paszportowy, a w razie braku takiego miejsca – według ostatniego zameldowania na pobyt stały lub czasowy tej osoby, a za granicą - konsul.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 16 listopada 2012 r.. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych, opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 2012 r., poz. 1415.
W stosunku do osób, które aktualnie już oczekują na wydanie paszportu, drugiego paszportu bądź paszportu tymczasowego oraz są w trakcie innych postępowań, dotyczących kwestii paszportowych (np. odmowy wydania dokumentu, czy unieważnienia dokumentu), stosuje się przepisy dotychczasowe.


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 28.07.2003 r., godz. 08.58
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 18.01.2013 r., godz. 10.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.01.2013 r., godz. 10.25NieznanyUsunięcie powiązania strony z linkiem
18.01.2013 r., godz. 10.22NieznanyEdycja strony
18.01.2013 r., godz. 10.22NieznanyEdycja strony
18.01.2013 r., godz. 09.52NieznanyZmiana kolejności podlinków
18.01.2013 r., godz. 09.52NieznanyZmiana kolejności podlinków
18.01.2013 r., godz. 09.52NieznanyZmiana kolejności podlinków
18.01.2013 r., godz. 09.52NieznanyZmiana kolejności podlinków
18.01.2013 r., godz. 09.50NieznanyEdycja strony
18.01.2013 r., godz. 09.48NieznanyPowiązanie strony z linkiem
06.12.2012 r., godz. 14.18NieznanyEdycja strony
28.07.2003 r., godz. 08.58NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 18170 razy.