Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów

zadania, kontakt.
ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec

czynny:
- od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

Kierownik Biura Rzecznika Konsumentów: Sebastian Dulemba
tel. (0-48) 665-11-15 w. 115 fax.048 665 11 08
e-mail: prk@grojec.pl
przyjmuje w sprawie skarg i wniosków


Powiatowy Rzecznik Konsumentów jest podmiotem służącym ochronie podstawowych interesów obywateli naszego powiatu (działa w oparciu o ustawę z dnia 24 lutego 1990 roku o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów).

Do Rzecznika możesz zwrócić się jeżeli masz zastrzeżenia do jakości nabytych usług lub towarów i z tego powodu pozostają w sporze z usługodawcą czy sprzedawcą.

Rzecznik udzieli konsumentowi wszelkiej możliwej pomocy, która na ogół polega na występowaniu w imieniu konsumenta wobec przedsiębiorcy czyli na zastępowaniu go w sporze z przedsiębiorcą.
Do zadań Rzecznika należy realizacja zadań powiatu w zakresie ochrony interesów konsumenta, a w szczególności:

* Zapewnienie konsumentom bezpłatnych informacji, różnych porad oraz innych form pomocy prawnej,
* Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumenta,
* Wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz występowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę ich interesów,
* Możliwość żądania wszczęcia postępowania antymonopolowego,
Prawo występowania przeciwko nieuczciwej konkurencji,
* Występowanie w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jako oskarżyciel publiczny w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
* Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumenta,
* Współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jednostkami Państwowej Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.


Podmiot publikujący:brak danych
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 04.08.2003 r., godz. 12.01
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 04.08.2003 r., godz. 12.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.08.2003 r., godz. 12.01NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 10055 razy.