Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Uchwała Nr XXIV/219/2005 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 6 czerwca 2005 r.

w sprawie: ustanowienia medalu „Zasłużony Dla Powiatu Grójeckiego”
Na podstawie § 5a Statutu Powiatu Grójeckiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2000 r., Nr 7, poz. 38 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje :


§ 1


Ustanawia się medal „Zasłużony Dla Powiatu Grójeckiego”.

§ 2

1. Zasady nadawania i wręczania medalu określa regulamin stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wzór graficzny medalu określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3


Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Podstrony:

Podmiot publikujący:brak danych
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 01.10.2008 r., godz. 10.25
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 01.10.2008 r., godz. 10.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.10.2008 r., godz. 10.25Adam PodemskiDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4212 razy.