Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zagubiono/ skradziono/ opóźniono/ zniszczono twój bagaż. Jak i gdzie dochodzić swoich roszczeń z tego tytułu?

Komisja Ochrony Praw Pasażerów działa na podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów (Dz.U. UE L 46 z 17 lutego 2004r.), zatem nie jest właściwa do rozpatrywania skarg związanych ze zniszczeniem, kradzieżą, opóźnieniem bądź zagubieniem bagażu. Sprawy te reguluje Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzona w Montrealu dnia 28 maja 1999r. (Dz.U. z 2007r., nr 37 poz. 235), której treść można znaleźć m.in. na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Skargi z tytułu zniszczenia, opóźnienia, zagubienia lub kradzieży bagażu należy kierować do przewoźnika lotniczego. Jeśli przewoźnik nie odpowie na Państwa skargę lub odpowiedź taka Państwa nie usatysfakcjonuje, mogą Państwo dochodzić swoich praw przed sądem. W prowadzonym postępowaniu sądowym może Państwu pomóc m.in. Powiatowy (Miejski) Rzecznik Konsumentów, który zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2005r., nr 244 poz. 2080 z późn. zm.) może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów. Warto nadmienić, iż właściwego Rzecznika Praw Konsumentów ustala się według miejsca zamieszkania pasażera. Lista Rzeczników znajduje się na stronie KOPP.
Kto odpowiada za bagaż rejestrowany od momentu nadania od momentu jego odbioru przez pasażera na docelowym lotnisku?
Z bagaż rejestrowany od momentu nadania do momentu jego odbioru przez pasażera na docelowym lotnisku odpowiada przewoźnik lotniczy.

KOPP


Podmiot publikujący:brak danych
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 01.04.2010 r., godz. 08.39
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 01.04.2010 r., godz. 08.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.04.2010 r., godz. 08.39NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3189 razy.