Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Problem z żużytym sprzętem.

Przedsiębiorcy nie informują, co należy zrobić ze zużytym sprzętem gospodarstwa domowego – wynika z ostatniej kontroli Inspekcji Handlowej. Nieprawidłowości stwierdzono w prawie 1/3 skontrolowanych wyrobów. Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK przebadała 563 artykuły gospodarstwa domowego w 166 placówkach handlowych. Zwracano uwagę przede wszystkim na produkty tanie, wprowadzane do obrotu pod mało znanymi markami – ok. 45 proc. stanowiły wyroby importowane z Chin.
Przeprowadzona kontrola wykazała, że najczęstszą nieprawidłowością był brak informacji o postępowaniu ze zużytym sprzętem. Dotyczyło to 27,5 proc. sprawdzanych produktów. Zgodnie z prawem do wyrobów AGD powinny być dołączone m.in. informacje o zakazie umieszczanie zużytego sprzętu wraz z innymi odpadami oraz potencjalnej szkodliwości składników zawartych w tych produktach dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. W miejscach sprzedaży powinna być również widoczna informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu. Należy dodać, że taki obowiązek dotyczy nie tylko artykułów gospodarstwa domowego, ale wszystkich produktów elektrycznych i elektronicznych. Powinny one być oznakowane symbolem przekreślonego kontenera na śmieci - tłumaczy Anna Jawoszek z
Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
W przypadku zakupu nowego sprzętu to na sprzedawcy ciąży obowiązek bezpłatnego przyjęcia starego, zużytego towaru od konsumenta.
Inne nieprawidłowości dotyczyły: braku deklaracji zgodności bądź nieprawidłowego jej wypełnienia, niezgodności z zasadniczymi wymaganiami, braku lub nieprawidłowego oznakowania symbolem CE. W kilku przypadkach stwierdzono również brak dołączonej instrukcji montażu i użytkowania produktu w języku polskim.
C więc należy zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Pamiętajmy o tym podczas wiosennych porządków – wylicza Małgorzata Cieloch z UOKIK
:
po pierwsze – zabronione jest umieszczanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z innymi odpadami, wyrzucenie go na śmietnik, pozostawienie pod blokiem, czy wywożenie do lasu. Za złamanie tego zakazu grozi kara grzywny;
po drugie – w przypadku zakupu nowego sprzętu możemy oddać do sklepu stary, tego samego rodzaju i w tej samej ilości. Sprzedawca ma obowiązek przyjąć go nieodpłatnie.
po trzecie - na terenie każdej gminy powinny znajdować się punkty zbierania zużytego sprzętu, gdzie bezpłatnie możemy zostawić niepotrzebny produkt. Informacje o takich punktach można uzyskać w gminie oraz w miejscu sprzedaży nowych towarów RTV i AGD. Pamiętajmy, że koszt dostarczenia wyrobów do punktu ponosi konsument;
po czwarte - zużyty sprzęt może również odebrać od nas spółka zajmująca się odbiorem i wywozem naszych odpadów podobnie, jak ma to miejsce w przypadku mebli wielkogabarytowych. W celu ustalenia sposobu odbioru należy skontaktować się bezpośrednio z taką spółką bądź zarządcą naszej nieruchomości.

(sd)


Podmiot publikujący:brak danych
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 01.04.2010 r., godz. 08.41
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 01.04.2010 r., godz. 08.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.04.2010 r., godz. 08.41NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3381 razy.