Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Uchwała nr XVI/121/2000 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 20 września 2000 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Grójeckiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1 i art.43 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) uchwala się
co następuje:


§ 1

W § 17 załącznika Nr 1 Statutu Powiatu Grójeckiego, Regulamin Obrad Rady Powiatu w Grójcu, dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„ W uzasadnionych przypadkach Zarząd Powiatu może przedstawić Przewodniczącemu Rady projekt uchwały bezpośrednio przed sesją Rady Powiatu, bez zaopiniowania przez właściwą komisję Rady. Projekt takiej uchwały powinien zawierać obok elementów określonych w § 18 Regulaminu Obrad Rady Powiatu uzasadnienie pilnej potrzeby uchwalenia uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grójeckiemu.


§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Podmiot publikujący:brak danych
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 17.09.2004 r., godz. 13.52
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 17.09.2004 r., godz. 13.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2004 r., godz. 13.52NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3175 razy.