Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Uchwała nr XXX/193/2002 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 10 lipca 2002 r.

w sprawie okręgów wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Powiatu Grójeckiego.
Na podstawie art. 136 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. nr 95, poz.602 z późn.zm) w związku z art.15 ust3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej oraz zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. nr 45, poz. 497) oraz Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego nr 97 z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie liczby radnych wybieranych w wyborach w 2002 r. na obszarze Województwa Mazowieckiego do sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin
oraz rad dzielnic m.st. Warszawy ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 134, poz. 3008) uchwala się co następuje:


§ 1

Dokonuje się podziału Powiatu Grójeckiego na 5 okręgów wyborczych, których granice, numery oraz liczbę wybieranych radnych w każdym okręgu określa załącznik
do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grójeckiemu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.


Podmiot publikujący:brak danych
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 17.09.2004 r., godz. 14.03
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 17.09.2004 r., godz. 14.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2004 r., godz. 14.03NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3216 razy.