Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Uchwała nr XXXI/204/2002 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 września 2002 r.

w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy ze społecznością lokalną rejonu Jaworiwskiego na Ukrainie.
Na podstawie art. 12 pkt 9a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 – tekst jedn. z późn. zm.) oraz mając na uwadze dotychczasowe uzgodnienia w sprawie zawarcia z rejonem Jaworiwskim na Ukrainie porozumienia o współpracy między społecznościami lokalnymi Powiatu Grójeckiego i rejonu Jaworiwskiego, uchwala się co następuje:


§ 1

Akceptuje się tekst porozumienia podpisanego przez Starostę Grójeckiego w dniu 15 maja 2002 r., stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grójeckiemu


§ 3

Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji porozumienia.


Podmiot publikujący:brak danych
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 17.09.2004 r., godz. 14.04
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 17.09.2004 r., godz. 14.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2004 r., godz. 14.04NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3044 razy.