Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Uchwała nr XXXII/211/2002 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 10 października 2002 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów.
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592) oraz art. 130a ust. 5 i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:


§ 1

Ustala się opłatę stałą za usunięcie i holowanie (przywiezienie) pojazdu w przypadkach określonych w art. 130a ust.1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Opłata ta wynosi 100,0 zł w przypadku usunięcia i holowania pojazdu o d.m.c. do 3,5 tony oraz 200,0 zł w przypadku usunięcia i holowania pojazdu o d.m.c. powyżej 3,5 tony.
W godzinach 2200 – 600 oraz w dni ustawowo wolne od pracy opłaty te zwiększa się o 50%.


§ 2

Niezależnie od opłaty stałej, o której mowa w § 1, ustala się opłatę za usunięcie i holowanie (przewiezienie) pojazdu w przypadkach wymienionych w art. 130a ust.1 i 2 ustawy Prawo
o ruchu drogowym – za każdy rozpoczęty kilometr.
Opłata ta uzależniona jest od rodzaju usuwanego pojazdu i wynosi ona odpowiednio dla:
1. samochodów osobowych - 3,00 zł
2. samochodów ciężarowych o d.m.c. do 3,5 tony - 5,00 zł
3. samochodów ciężarowych o d. m. c. powyżej 3,5 tony - 8,00 zł
4. autobusów - 6,00 zł
5. przyczep (naczep) o d. m. c. do 3,5 tony - 5,00 zł
6. przyczep (naczep) o d. m. c. powyżej 3,5 tony - 8,00 zł
7. ciągników rolniczych - 4,00 zł
8. motocykli i motorowerów - 2,00 zł


§ 3

Ustala się opłatę za parkowanie pojazdu usuniętego, w przypadkach wymienionych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, na strzeżonym parkingu wskazanym przez Starostę – którą nalicza się za każdą rozpoczętą dobę.
Opłata ta uzależniona jest od rodzaju pojazdu i wynosi ona odpowiednio dla:
1. samochodów osobowych - 6,00 zł
2. samochodów ciężarowych o d.m.c. do 3,5 tony - 7,00 zł
3. samochodów ciężarowych o d. m. c. powyżej 3,5 tony - 10,00 zł
4. autobusów - 10,00 zł
5. przyczep (naczep) o d. m. c. do 3,5 tony - 5,00 zł
6. przyczep (naczep) o d. m. c. powyżej 3,5 tony - 10,00 zł
7. ciągników rolniczych - 5,00 zł
8. motocykli i motorowerów - 5,00 zł


§ 4

Wykonywanie uchwały powierza się Staroście Grójeckiemu.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Podmiot publikujący:brak danych
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 17.09.2004 r., godz. 14.05
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 17.09.2004 r., godz. 14.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2004 r., godz. 14.05NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2999 razy.